Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo

Tuesday, 07/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Phú Lộc
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyên đề “Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường”

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng phát biểu trong Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc là: “ Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua”.

Hoạt động thi đua trong nhà trường là góp phần thể hiện tư tưởng, ý chí phấn đấu của tập thể và của cá nhân cũng như khắc phục dần những tư tưởng tiêu cực, chậm tiến bộ, đồng thời còn là điều kiện lý tưởng để phát huy tài năng của giáo viên.

Vai trò của Công đoàn trong công tác thi đua là hết sức quan trọng vì ngoài việc là người đại diện chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên trong nhà trường, còn là tiếng nói tập thể để tuyên truyền vận động và giáo dục đoàn viên tham gia quản lý và thực hiện tốt kế hoạch thi đua của nhà trường trong năm học.

CHUYÊN ĐỀ

“Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường”

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

          Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng phát biểu trong Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc là: “ Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua”.

          Hoạt động thi đua trong nhà trường là góp phần thể hiện tư tưởng, ý chí phấn đấu của tập thể và của cá nhân cũng như khắc phục dần những tư tưởng tiêu cực, chậm tiến bộ, đồng thời còn là điều kiện lý tưởng để phát huy tài năng của giáo viên.

          Vai trò của Công đoàn trong công tác thi đua là hết sức quan trọng vì ngoài việc là người đại diện chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên trong nhà trường, còn là tiếng nói tập thể để tuyên truyền vận động và giáo dục đoàn viên tham gia quản lý và thực hiện tốt kế hoạch thi đua của nhà trường trong năm học.

          Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chung về mọi mặt của nhà trường. Với trách nhiệm hết sức nặng nề, bản thân người Hiệu trưởng phải biết phối hợp với Công đoàn để đem lại hiệu quả công tác thi đua ngày càng có chất lượng cao hơn.

          Việc phối hợp giữa Hiệu trưởng với Công đoàn được được ký kết ngay từ đầu năm học. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cần nhận được sự ủng hộ và phối hợp của chính quyền nhà trường. Nhất là trong công tác vận động giáo viên hưởng ứng phong trào thi đua.

Hiệu trưởng nhận thức được công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng không những góp phần tạo ra động lực cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả hơn mà còn động viên tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sự say mê sáng tạo của họ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn.

Thi đua là cùng nhau đem hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác hoặc học tập. Ngay từ những ngày mới thành lập Nước, Đảng và Bác Hồ đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng. Người nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày".

          Xuất phát từ yêu cầu thực tế hiện nay của nhà trường nên tôi mạnh dạn chọn đề tài  “Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường”

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Từ đầu đầu năm học 2017 – 2018, hiệu trưởng nhà trường thực hiện công tác phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thông qua việc kí cam kết trách nhiệm trong Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức. Cam kết trách nhiệm về thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác trong nhà trường như sau:

+ Phối hợp thực hiện hoạt động chuyên môn

+ Phối hợp trong việc thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường

+ Phối hợp quản lý phong trào thi đua trong nhà trường

+ Phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho người lao động

+ Phối hợp để tạo điều kiện cần thiết cho công đoàn hoạt động

Trong đó công tác phối hợp quản lý phong trào thi đua trong nhà trường là vấn đề rất quan trọng. Bởi thi đua là biện pháp tổng hợp, là đòn bẩy củng cố, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ, cải tiến công tác, cải tiến quản lý, là biện pháp quan trọng để phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên, công nhân viên giúp mọi thành viên trong nhà trường hoàn thiện mình. Công tác thi đua chỉ trở thành động lực, là đòn bẩy khi Hiệu trưởng tổ chức tốt việc đánh giá, khen thưởng tức là phải công bằng với giá trị lao động mà giáo viên, công nhân viên bỏ ra, phải khẳng định đúng, chính xác và trân trọng những sáng tạo, cống hiến của họ.

          Để thực hiện được mục đích đã nêu trên, Hiệu trưởng nhà trường chủ động phối hợp với công đoàn quản lý phong trào thi đua. Dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ năm học, Hiệu trưởng cùng với Công đoàn xây dựng mục tiêu và chương trình hoạt động thi đua làm căn cứ chỉ đạo đánh gía chất lượng dạy và học.

  Căn cứ theo kế hoạch năm học đã đề ra: Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn thành lập Ban thi đua của nhà trường.

+ Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng thi đua - quản lý và chỉ đạo chung.

+ Chủ tịch Công đoàn : Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua – Vận động đoàn viên thi đua, giám sát theo dõi, đôn đốc thực hiện.

+ Các phó Hiệu trưởng: Thành viên

+ Đoàn thanh niên: Thành viên

+ Các tổ trưởng chuyên môn: Thành viên - quản lý và thực hiện cùng với các tổ viên.

+ Thanh tra nhân dân: Thành viên – giám sát chung kịp thời báo cáo.

          Ngay từ đầu năm Hiệu trưởng cùng với Công đoàn trao đổi nghiên cứu để xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua thật chi tiết, cụ thể và hợp lý phù hợp tình hình đơn vị làm cơ sở đánh giá cá nhân một cách dân chủ, công bằng. Có phiếu tính điểm thi đua rõ ràng cụ thể của Giáo viên và nhân viên. Các tiêu chuẩn thi đua bao gồm việc thực hiện công tác chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện công tác kiêm nhiệm, ngày công lao động. Từng tiêu chuẩn có các tiêu chí cụ thể, để giúp cho việc đánh giá thi đua dễ dàng từng tiêu chuẩn đều được cụ thể hóa thành điểm.

          Các phiếu thi đua được gởi về các tổ trao đổi bàn bạc, tổng hợp ý kiến về ban thi đua. Ban thi đua họp thống nhất nội dung các phiếu đánh giá và công bố trong Hội nghị Công chức Viên chức rồi áp dụng trong năm. Ứng với mỗi nội dung sẽ có qui định tính điểm cụ thể, các tổ trưởng nắm các văn bản liên quan phổ biến để các tổ viên mắm cách thức tính điểm. Điểm số trong phiếu thi đua sẽ quyết định đến danh hiệu thi đua của các cá nhân trong từng học kì. Kết quả thi đua trong năm học là trung bình cộng của cả hai học kì

          Công đoàn phát động thi đua, các tổ chuyên môn, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua. Phổ biến công khai nội dung, tiêu chuẩn đến từng thành viên thông qua hội nghi công chức viên chức.

Qua Hội nghị Công chức viên chức, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua. Cụ Thể: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng kí Lao động tiên tiến, 57 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 27 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

          Tiến hành tổ chức giám sát động viên và đánh giá theo từng đợt làm cơ sở xếp loại thi đua cuối năm theo trình tự: Dựa vào bảng tiêu chuẩn cá nhân tự đánh giá, tổ chuyên môn đánh giá từng cá nhân, hội đồng thi đua duyệt kết quả.

          Song song với phong trào thi đua "Hai tốt", các phong trào thi đua do ngành phát động cũng được Hiệu trưởng và Công đoàn phối hợp thực hiện chặt chẽ. Sau khi xác định trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện từng phong trào trên tinh thần tập trung dân chủ, công khai bàn bạc với mục đích chung là mang lại hiệu quả cao cho từng phong trào.

           Đầu năm học Hiệu trưởng phối hợp cùng Công đoàn triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo đến các tổ chuyên môn. Ban chấp hành Công đoàn vận động đoàn viên tham gia. Mỗi thành viên trong nhà trường đã thực hiện tốt việc đăng ký  tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể.

          100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kí cam kết không vi phạm an toàn giao thông, nói không với ma túy.

          100% Giáo viên chủ nhiệm lớp cam kết xây dựng bầu không khí lớp học thân thiện.

          Các lớp tự trang trí các khẩu hiệu học tập ngay trong phòng học của lớp

Phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Hiệu trưởng cùng với Công đoàn tổ chức Hội thi “Thiết kế đồ dùng dạy học” và Hội thi “Thiết kế bài giảng E.learning” từ cấp cơ sở để xét duyệt sản phẩm dự thi.

Đây là một trong những hội thi mà nhà trường được Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo đánh giá cao về cả số lượng lẫn chất lượng tham gia. Để phong trào sâu rộng trong giáo viên, Hiệu trưởng cùng Công đoàn tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn cho công đoàn viên, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên tham gia. Hiệu trưởng phân công cho tổ Tin học chịu trách nhiệm tập huấn chương trình soạn giảng bài giảng E.learning cho toàn thể giáo viên. Công đoàn tiến hành cho giáo viên đăng kí tham gia từ các tổ chuyên môn. Hầu hết giáo viên đều nhận thức được đây là hoạt động nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả đăng kí:

Hội thi “Thiết kế đồ dùng dạy học” với 04 sản phẩm đăng kí dự thi cấp trường.

Hội thi “Thiết kế bài giảng E.learning” với 05 bài đăng kí dự thi cấp huyện.

Hiệu trưởng đã cùng Công đoàn phối hợp tổ chức hội thi "Giáo viên dạy Giỏi cấp Trường" hằng năm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng nội dung, chương trình và thời gian tổ chức hội thi. Công đoàn có trách nhiệm vận động giáo viên tham gia và cung cấp các văn bản liên quan như: Luật giáo dục, Điều lệ trường trung học, các Thông tư, Chị thị liên quan đến giáo dục, các tình huống sư phạm ... để giáo viên nghiên cứu nội dung dự thi.

          Nhờ làm tốt công tác phối hợp mà hầu hết các giáo viên rất tự tin và tham gia hội thi ngày càng đông. Nhà trường cũng lấy kết quả này làm cơ sở xét Chiến sĩ thi đua cơ sở cuối năm.

          Ngay từ đầu năm học 2017 - 2018, Công đoàn đã tiến hành cho các tổ đăng kí danh sách dự thi kết quả:

                   Tổ Toán 8/9 giáo viên đăng kí dự thi

                   Tổ Lý-Công nghệ -Tin học 8/9

                   Tổ Hóa-Sinh 2 /5

                   Tổ GDCD-Nghệ thuật 7/10

                   Tổ Văn 6/8

                   Tổ Sử-Địa 3/6

                   Tổ Ngoại ngữ 3/5

          Giáo viên dự thi qua 3 vòng thi:

Vòng 1: Thi sáng kiến kinh nghiệm.

                   Vòng 2: Thi lý thuyết, đề thi có 2 phần (phần trắc nghiệm xoay quanh nội dung các bộ luật, điều lệ Trường trung học, các văn bản liên quan đến giáo dục..., phần tự luận giáo viên sẽ xử lí các tình huống sư phạm).

                   Vòng 3: Thực hành, mỗi giáo viên thi 2 tiết dạy (một tự chọn và một chỉ định).  

          Kết quả đạt khi: Lý thuyết đạt 8/10 điểm. Thực hành một Giỏi, một Khá. Sáng kiến kinh nghiệm đạt 6/10 điểm.

Đây là phong trào chuyên môn rộng khắp trong toàn tỉnh diến ra theo chu kì mỗi năm một lần. Tuy nhiên để làm cơ sở cho hội thi, Hiệu trưởng đã cùng Công đoàn phối hợp vận động giáo viên tham dự hội thi "Giáo viên dạy Giỏi cấp huyện, cấp tỉnh" khi có tổ chức.

          Nhờ làm tốt công tác phối hợp mà hầu hết các giáo viên rất tự tin và tham gia hội thi ngày càng đông. Nhà trường cũng lấy kết quả này làm cơ sở xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Tỉnh cuối năm.

           Giao nhiện vụ cho Ban Nữ công vận động nữ CĐV tham gia tích cực các phong trào và các cuộc vận động của ngành và của trường. Ban nữ công tổ chức những buổi họp mặt vui tươi đoàn kết Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 .

 Bên cạnh việc trường, nữ CĐV còn phải thực hiện tốt công việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, không  vi phạm chính sách dân số.

Từ sự phấn đấu trong chuyên môn đến xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hàng năm 100% nữ đoàn viên công đoàn đăng kí và đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

         

3. KẾT LUẬN

Qua hai năm phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, tập thể trường  THCS Phú Lộc đã đạt được những kết quả như sau:

          - Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mọi quy định của ngành, quy chế làm việc của nhà trường.

- Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã có tinh thần đoàn kết nội bộ cao, sẵn sàng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ: Có 45 giáo viên – nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 14 giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi thành viên trong tập thể đều có tinh thần học hỏi, trau dồi chuyên  môn nghiệp vụ, có chí tiến thủ, có năng lực chuyên môn vững vàng: Có 43/59 giáo viên, nhân viên đạt trình độ Đại học. Trong đó, 02 giáo viên đang học Đại học.

- Mỗi thành viên trong tập thể đều có phẩm chất đạo đức tốt và lối sống giản dị, lành mạnh. Hết lòng vì học sinh thân yêu, xứng đáng là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Hoạt động dạy – học đạt hiệu quả cao: Có 03 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, 37 giáo viên giỏi và 15 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Học sinh giỏi được bồi dưỡng dự thi cấp huyện và tỉnh đạt giải cao. Học sinh Văn hay chữ tốt  cấp trường 11, cấp huyện 8, cấp tỉnh 2. Dự thi các môn còn lại cấp huyện 75 em đạt 37 em. 19 em dự thi và 12 em đạt HSG cấp tỉnh.

- Điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường luôn đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy – học của nhà trường.

- Giữ vững môi trường giáo dục dân chủ, trật tự, an toàn và đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên trường luôn xanh – sạch – đẹp và an toàn.

- Đơn vị trường đạt các tiêu chuẩn “Tập thể lao động xuất sắc”

- Chi hội Chữ thập đỏ đạt xuất sắc.

- Công tác y tế trường học xếp loại Tốt.

- Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực đạt Xuất sắc

- Chi Đoàn đạt xuất sắc.

- Công đoàn đạt vững mạnh.

- Liên đội đạt xuất sắc.

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Đơn vị trường học đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”.

                                                                                     NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Xuân Diệu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 19
Tháng 07 : 86
Tháng trước : 296
Năm 2020 : 1.921
Năm trước : 1.622
Tổng số : 3.543